گوش بده باحاله

ساز "کونحو "

中国国际广播电台

ساز "کونحو" ساز زهی باستانی است که بانوک انگشت ویا مضراب نواخته میشود . این ساز دو هزار سال قدمت دارد. ساز "کونحو " علاوه بر ارکستر موسیقی دربار در دوران باستانی درمیان مردم نیز مورد علاقه و پسند بوده است .

در دوران سلسله امپراتوری "تان " (سالهای 618-917) بدنبال گسترش سریع اقتصادی و فرهنگی ،هنر نوازندگی "کونحو " به سطح نسبتا بالايي رسید و به کشورهای حاشیه مانند ژاپن و کره منتقل گردید . ولی این ساز قديمي از قرن 14دیگر رواج نیافته و حتی بتدریج ازياد مردم رفت . از سالهای 50 قرن 20 ،موسیقی دانان و تهیه کنندگان در چین برای تجدید حیات این ساز به تحقیقات زیادی دست زدند .

آنان طبق طرح و نقاشي هاي دیواری باستا نی این ساز را طراحي و تهیه کردند.ولی بعلت نواقص آن تعمیم آن مشكل مي نمود . دهه 80 قرن 20،ساز "کونحو" با طرح جديد بنام " کونحو"و به نام دسته اي از مرغان وحشی تهیه گردید . ساخت آن نسبتا درايتمندانه ،علمی و صوت آن با خصوصیت ملی است و در عمل تعمیم یافته است . ساز قدیمی "کونحو"ی عمودی و افقی بود و ساز جدید با تقلید از شکل اساسی "کونحو"ی عمودی بوجود آمده و شکل ظاهری آن با قانون غربی نزدیک است .

فرق ا ین است که این ساز دو رديف سیمی و هر رديف36تار دارد و هر یکی از این سیم ها توسط ستون در جعبه تقویت کننده صدا نصب می شود و شکل این گونه ستون سیم بظاهر با شکل دسته مرغان در حال پرواز شبیه است و در نتیجه نام فوق را بخود گرفته است . سا ز "کونحو"ی جدید با کیفیت صوت ملايم و صاف و دامنه گسترده صوت و قدرت عظیم خود می تواند آهنگهای قدیمی و معا صر ملی و آهنگ هایموسیقی غربی را اجرا کند . این ساز دورديف سیمي صوتي یکسان دارد و مي تواند براحتی ریتمهای سریع و صداهاي مختلف را به گوش برساند . نوازندگان همچنین می توانند با دو دست چپ و راست خود همزمان موسیقی همراه با زیباترین کیفیت صوت بنوازند.

آهنگ : بامبوی سیان فی

 
گزارش تخلف
بعدی