آهنگ وصل دارد. بیا

 

ساز"جیا یه چین "

中国国际广播电台

ساز "جیا یه چین " یکی از آلات موسیقی سیمی ملیت کره اي است که در بخش خودمختار "یان بین ” ملیت کره استان جی لین در شمار شرق چین مرسوم است .

شکل "جیا یه چین " با "گو چنگ "ملیت "خان "شباهت و رابطه دیرینه دارد. طبق یادداشتهای تاریخی ، در حدود سال 500میلادی ،شاه کشور "جیا یه " - کشور باستانی کره با تقلید از "گوچنگ " یک ساز زهی ساخت و مردم ملیت کره آنرا "جیا یه چین "نامیدند. ساز "جیا یه چین " تا بامروز هزارو پانصد سال تاريخ دارد .

درقدیم بدنه سازاز قطعه ای چوب تهیه شده و انتهای آن شکل شاخ بز داشت امابعلت فقدان تخته در بخش تحتانی آن ،حجم صوت ضعیف و قدرت بیان آن کم بود . پس از رواج و اصلاح چند قرن از طرف مردم ملیت کره ،سرانجام ساز "جیا یه چین " با ویژگی بارز و خاصیت عالی خلق شد . پس از تاسیس جمهوری خلق چین ساز "جیا یه چین " باز هم مورد تجدید ساخت قرارگرفت و بترتیب ساز "جیا یه چین " 18تار و 21 تار بوجود آمد . بخصوص در تهیه نوع دوم این ساز علاوه بربزرگتر کردن جعبه تقویت کننده صدا سیم ها را با نیلون و تار فولاد توام با نیلون درست نمودند و صوت ساز را رسا تر و طنین دار تر و خوش تر ساختند. ژست نوازنده نیز بسیار پسندیده ومهذب است .

نوازنده با دست چپ روی سیم فشار می دهد و با دست راست صوت را انتخاب می کند . نوازنده با مهارت و حرکات ماهرانه عواطف گوناگون انسا ن مانند شادی و خشم و غم و اندوه بیان و صحنه های پرعظمت و پر شور ترسیم می کند.این ساز بخصوص برای اجرای موسیقی زنده و نشاط انگیز مردمی و عامه مناسب است . به موازات آنکه ساز "جیا یه چین " بتدریج به یکی از عمده ترین سازهای ملی مبدل شده و شما نوازندگان زن نیز روزبروز بيشتر شده است . ساز "جیا یه چین " می تواند برای تکنوازی و یا نواختن موسیقی با دو یا بیشتر آلت موسیقی و ارکستر ملی بکار رود.

در میان ملیت کره یک نمایش آواز سنتی بنام "آواز با ساز جیا یه چین " وجود دارد . به هنگام نمایش بیش از ده دختر کره ای ملبس به لباس ملی روی صحنه در یک ردیف نشسته و انتهای پائینی هر یک از این سازها راروی زمین گذارده با دست چپ روی تارها فشار میدهند و با دست راست صوت انتخاب می کنند و در حین نوازندگی ترانه میرایند . ندای ترانه آمیخته با سازها بسیار زیبا و گوشنواز است .

آهنگ :عالیران

گزارش تخلف
بعدی