تایوان چرا ؟

وضعیت عمومی تایوان

 

وضعیت عمومی تایوان
  تایوان یک استان جزیره ای چین بوده و از چند جزیره تشکیل می شود و در حاشیه جنوب شرقی فلات قاره چین واقع است . استان تایوان متشکل ازدو گروه جزیره از قبیل جزیره تایوان و جزایر حاشیه آن و مجمع الجزایر " پنگ هو " است ، این دو گروه جزایر که مساحت خاک آن حدود 36 هزار کیلومتر مربع است ، بیش از 80 جزیره تایوان را شامل می شود .
شمال تایوان با دریای " دون های " و شمال شرق این استان با مجمع الجزایر " لیو چیو " مرتبط و در شرق تایوان اقیانوس آرام واقع است . جنوب این منطقه تنگه " باس " می باشد که در مجاورت فیلیپین است . در طرف غربی ، تنگه تایوان این استان و استان " فو جیان " در خاک اصلی چین را از یکدیگر جدا می سازد . کمترین فاصله بین دو استان فقط 130 کیلومتر است . این استان مرکز خط مسیر کشتیرانی اقیانوس آرام غرب را کنترل می کند و موقعیت راهبردی آن
بسیار مهم است .

تنگه تایوان


  تنگه تایوان از جنوب تا شمال حدود 380 کیلومتر طول و از شرق تا غرب بطور متوسط 190 کیلومتر عرض دارد . نزدیکترین فاصله از " شین جو " استان تایوان تا " پین تان " استان فو جیان فقط 130 کیلومتر است . در روزهای صاف و آفتابی ، می توان از نقاط بلند در سواحل استان " فو جیان " ابرهای اطراف کوه های بلند تایوان و حتی کوه بلند " جی لون " در شمال این استان را مشاهده کرد .
مساحت جزیره تایوان 97 در صد مساحت سراسر استان را شامل می شود ، این جزیره نیز بزرگترین جزیره چین است . در جزیره کوه های زیادی وجود دارد ، مساحت کوه ها و تپه ها دو سوم مساحت کل جزیره را تشکیل می دهد . مساحت دشت ها کمتر از یک سوم مساحت جزیره است . کوهستانهای مرکزی ، " یو شان " ، " شه شان " ، " آلی شان " و " تای دونگ شان " 5 سلسله جبار بزرگ جزیره تایوان است . بلندی در مناطق مرکزی و دو کنده تایوان از ویژگی های جغرافیایی این جزیره است . کوهستان مرکزی که از جنوب تا شمال امداد دارد ، جزیره تایوان را به دو بخش تقسیم می کند ، ارتفاع این کوه به تدریج به طرف سواحل شرقی و غربی کاهش میاید . در کوه " یو شان " قله اصلی کوهستان " یو شان " 3997 مترارتفاع وجود ارد که بلندترین قله استان " تایوان " است
.

آب و هوا و محصولات عمده

استان " تایوان " چین که بین منطقه معتدل و منطقه حاره واقع است ، دارای آب و هوای منطقه حاره و نیمه حاره میباشد . با توجه به اینکه دریا اطراف تایوان را در بر گرفته ، این استان تحت تاثیرات بادهای موسمی دریایی قرار داشته و آب و هوای مطلوبی دارد و اثری از سرمای سخت و شدید زمستان و گرمای سوزان تابستان در این جزیره دیده نمی شود . دمای متوسط هوا در سال در سراسر این استان به غیر از مناطق کوهستانی حدود 22 درجه سانتیگراد می باشد . اصلا در تمام سال در مناطق معمولی برف نمی بارد ، اما در نطقی با ارتفاع بالاتر از 3000متر برف باریده می شود . در استان تایوان باران می بارد و هوای توفانی زیاد موجود است .

مساحت نواحی جنگلی تایوان ، بیش از نیمی از کل زمین های این استان را تشکیل می دهد و دو برابر مساحت جنگل های کشور سوئیس است که به نام " کشور جنگل کوهستانی " در اروپا شهرت دارد . میزان ذخایر چوبی این استان به 300 میلیون متر مکعب می رسد .
با توجه به تاثیرات ناشی از تغییرات عمودی آب و هوا ، حدود 4000 نوع درخت مانند درختان مناطق حاره ، نیمه حاره ، معتدل و سردسیر در تایوان به چشم می خورد و به دین سبب ، استان تایوان به عنوان باغستان گیاهان طبیعی در آسیا شهرت دارد .
مساحت جنگل های اقتصادی 5/4 مساحت جنگل های کل استان را شامل می شود. میزان درخت کافور تایوان در مقام اول جهان واقع است . نفتالین و روغن کافور تولید شده از درخت کافور نوعی محصول ویژه استان تایوان است . میزان تولید آن 70 در صد میزان کل سراسر جهان را تشکیل می دهد .
با توجه به اینکه اطراف تایوان را دریا فرا گرفته و استان تایوان در منطقه برخورد جریان هوای گرم و هوای سرد واقع است ، محصولات دریایی این استان بسیار فراوان است ، در این استان بیش از 500 ماهی موجود است . مناطقی مانند " گائو شیونگ " ، جی لون " ، " سو ائو " ، " های لیان " ، شین گان " و " پن هو " مکان های ویژه و معروف ماهیگیری تایوان است . علاوه بر این ، نمک دریایی تایوان نیز شهرت زیادی دارد

گزارش تخلف
بعدی