صداها همه درگیرند آیا ؟

 

"گوچین "

中国国际广播电台

"گوچین " ساز سیمی باستانی چین است و تاریخ آن بسیار دیرینه می باشد .دربیش از سه هزار سال قبل درسلسله امپراتوری "جو" نیاکان ملت چین "گو چین "را افریدند.

شکل "گوچین" بسیار ظریف ودقیق با کیفیت صوت شیرین و روشن و گوشنواز و درعین حال صوت متغیر و لطیف و نفیس است .پیشينیان در نوازندگی "گوچین "با ید تشریفات مخصوصی انجام دهند. قبل از نوازندگی باید حمام بگیرند و لباس نو بپوشاند و عود بر آتش بنهند ،سپس چهار زانو نشسته و ساز را روی پا و یا میز می گذارند .

به هنگام نوازندگی با دست چپ چله کمان را می زنند و با دست راست روی چله کمان گذارده صوتها را انتخاب نموده و به درستی صوتها خیلی دقت میکنند. ادبا ی دوران باستانی چین با موسیقی "گو چین " ارتباط نزدیک و فشرده داشتند یادداشتهای تاریخی زیادی ثابت می کند که ادبای باستانی چینی همواره مشارک عمده موسیقی "گوچین " بودند و در زمينه نوازندگی ،تجزیه و تحلیل و پخش و اشاعه ساز سهم بسزائی ادا نمودند.

تهیه "گو چین " یک هنر خاص بوده ودر تهیه آن باید معیارهای مقرر را رعایت کرد . دوران دودمان "تان " و "سون " عصر طلائی ساخت "گو چین " بود و در آن دوران برترین های"گوچین" با صنعت دقیق و ظریف و کیفیت صوت زیبا پدیدآمد . معهذا بعلت از بين رفتن فنون تهیه "گوچین " طی سالهای متمادی ،تعداد ی از این سازها که از سلسله ها ی گذشته بدست رسیده ، قطعات و اندازه های مختلف داشته است . در چند دهه اخیر در چین تولید "گوچین " همراه با اصلاح احیا شده و در نتیجه این ساز باستانی درخشندگی مجذوب خود را مجددا بدست یافته است .

ساز "گو چین " که صاحب قدرت عظیم بیان و تظاهر است ،می تواند عواطف گوناگون انسان و مناظر طبیعی را بطور زنده ترسیم نماید. "گوچین " میتواند درتکنوازی ،هماهنگی با ساز "سیائو و همراهی با ترانه ها بکار رود . نيمي از نت های موجود مخصوصا در همراهی ترانه ها ی قدیمی مورد استفاده قرار داشته است .

آهنگ :کوههای بلند و آبهای جاری

گزارش تخلف
بعدی