منشور اخلاقی

منشور اخلاقي بانك
مشتريان عزيز:
رعايت اصول اخلاقي و پايبندي به اخلاق حرفه‌اي در بانکداري تعهد ماست. در راستاي اصول اعتقادي‌مان در زمينه تکريم انسان‌ها، ارج نهادن و ارزش‌آفريني براي مشتريان و سازگارتر کردن رفتارهاي شغلي‌مان با انتظارات شما، منشور اخلاقي کارکنان بانک اقتصاد نوين به شرح زير بين همه ما توافق گرديد و متعهد به اجراي آن در خدمتگذاري به شما هستيم:

  • رعايت نظم، انضباط، ادب و احترام، صداقت و امانتداري در ارتباط با مشتريان
  • نهادينه کردن فرهنگ تکريم، گره‌گشايي از مشکلات مشتريان و ارتقاي روحيه پاسخگويي به عنوان يک ارزش حاکم بين کارکنان در تمام بانک
  • ارزش‌آفريني مستمر و ارتقاي سطح رضايتمندي مشتريان بعنوان اصلي‌ترين سرمايه بانک
  • وظيفه‌شناسي، آراستگي ظاهر، پرهيز از معطل کردن مشتريان و خودداري از هرگونه تبعيض در خدمت‌رساني به مردم و مشتريان
  • تلاش براي ارتقاي دقت، صحت و کيفيت و سرعت ارائه خدمات به مشتريان در سايه مشارکت جمعي و کار گروهي
  • استفاده از فناوري روز بانکداري الکترونيکي و خدمات بانکداري مجازي، به منظور ارائه روزآمدترين خدمات بانکي در سطح استانداردهاي جهاني به مشتريان
  • توجه ويژه به انتظارات، توقعات، نيازها و حتي شکايت‌هاي مشتريان از بانک به عنوان يک فرصت استراتژيک براي بالندگي بانک و بهسازي فرآيندهاي درون سازماني
  • خوش برخوردي و نشان دادن صبر و متانت در هر زمان، هر مکان و هر موقعيت کاري براي حفظ آسايش و آرامش مشتريان در محيط بانک
  • تلاش در ايجاد مزيت‌هاي رقابتي از طريق خلق ايده‌ها و ارائه طرح‌هاي جديد براي ارزش آفريني بيشتر براي مردم و مشتريان
  • شناخت مستمر ارزش‌هاي مورد انتظار مشتريان از بانک اقتصاد نوين و تلاش همه جانبه در برآورد آنچه شما از بانک خودتان انتظار داريد
گزارش تخلف
بعدی