درس اول خطاب

کلیک کنید. **

چن- درود به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه هر روز زبان من – چن مجری این برنامه به اتفاق آقای تبریزی از امروز در خدمتتان هستیم با برنامه جدید آموزش زبان چینی به نام هر روز زبان چینی

تبریزی- سلام عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی، اینجانب تبریزی از ایران برای دو سال در چین اقامت کرده ام، متأسفانه ، زبان چینی ام همچنان د سطح ابتدایی است. از این رو، ما در آموزش زبان چینی همگام یکدیگریم.

چن –باید عرض کنم که در برنامه "هر روز زبان چینی" ، ما زبان چینی اساسی و پایه ای را به شما یاد خواهیم داد. آقای تبریزی، در ابتدا تحصیل زبان چینی ، شما میخواهید چی چی را یاد بگیرید؟

تبریزی – البته میخواهم چگونگی خطاب با یکدیگر را یعنی سلام و احوال پرسی یاد بگیرم .

چن – خوب، قبل از همه از مضمون درس این ساعت.

مکالمه

1. 你好

2. 你叫什么名字?

3. 这是我的名片。

4. 好久不见。(تمام)

چن – خیلی خوب، متن درس این ساعت را شنیدید، در زبان چینی چند نوع " خطاب" وجود دارد، اما "你好" معمولی تر از همه است.

تبریزی – 你好

چن – بله ، 你 یعنی تو، 好 یعنی خوب، 你好 یعنی تو خوبی ، خوب هستی. شما میتوانید در هر زمان و هر موردی به دیگران بگویید 你好

تبریزی – شما میتوانید به یک غریب و یا آشنای قدیمی بگویید 你好

چن – تلفظ 你 مثل فارسی "نی" و 好 مثل فارسی " ها" است. یادتان باشد.

چن – آقای تبریزی، آیا میدانید چطور به " نی هائو" جواب بدهید؟

تبریزی- تصور میکنم همانند زبان فارسی در جواب 你好 فقط عین جمله را تکرارش میکنم ، درسته؟ یعنی باید 你好 بگوییم.

چن – آفرین، خیلی ساده است، فقط بگویید 你好 کافی ست !

你好 你好

تبریزی—نی هائو

چن – خیلی خوب، اکنون به مکالمه ذیل گوش کنید!

مکالمه اول

A: 你好

B: 你好

A: 您好

B: 您好(تمام)

تبریزی – خوب، احوال پرسی تمام شد، اگر میخواهم اسم شما را بپرسم، به زبان چینی باید چطور بگویم؟

چن – شما میتوانید بپرسید : 你叫什么名字?

تبریزی – 你叫什么名字?

چن – نی

تبریزی- نی

چن – جائو

تبریزی – جائو

چن – شن مه

تبریزی – شن مه

چن – 你叫什么名字

تبریزی- نی جائو شن مه مین زی

چن – خوب ، شنوندگان گرامی، به گفتگوی زیل توجه فرمائید

مکالمه دوم

A: 你叫什么名字?

B: 我叫王龙

A:你叫什么名字?

B:刘陆 (تمام)

چن – این دو جمله چه فرق میکند؟ آقای تبریزی

تبریزی- بنظر من، تفاوتش در جواب است. اگر بپرسند اسمتان چی است؟ 你叫什么名字? باید بگویم 我叫什么什么، یعنی 我叫به اضافه اسم من است و یا مستقیماً با اسم من جواب میدهم .

چن – آفرین، آقای تبریزی ، درست گفتید، باهم میخوانیم!

你叫什么名字?

تبریزی – 你叫什么名字?

چن – اکنون در چین ، مردم در نخستین ملاقات اغلب کارت ویزیت را با یکدیگر مبادله میکنند ، در موقع مبادله کارت میتوانید بگویید :这是我的名片

تبریزی – 这是我的名片. آیا 名片 معنی کارت ویزیت را دارد؟

چن – درست گفتید.名片

تبریزی - 名片

چن – 这 یعنی این .

تبریزی – 这

چن – 是

تبریزی- 是

چن – 我的

تبریزی – 我的

چن – 这是我的

تبریزی- 这是我的

چن – 名片

تبریزی – 名片

چن – 这是我的名片

تبریزی – 这是我的名片

چن – خوب، به بخش دیگری از گفتگوی مکالمه گوش کنیم.

مکالمه سوم

A:这是我的名片

B:谢谢。

A:好久不见,你好吗?

B:挺好的。谢谢(تمام)

چن – 这是我的名片

تبریزی- 这是我的名片

چن – 名片

تبریزی – 名片

چن – حالا به جمله دیگری میپردازیم! اگر شما و دوست خود خیلی وقت همدیگر را ندیدید وقتی که یکدیگر را در باره ببینید ؟ چه باید گفت.

تبریزی – ساده است، پارسال دوست امسال آشنا.

چن – خوب، به زبان چینی ما میگوییم، 好久不见

تبریزی – 好久不见

چن – برایتان توضیح میدهم. 好久

تبریزی – 好久 یعنی خیلی وقت

چن – 不

تبریزی – 不 یعنی نه

چن – 见

تبریزی – 见 یعنی دیدن 不见 یعنی ندیدن

چن – پارسال دوست امسال آشنا. 好久不见

تبریزی – 好久不见، حالا بار دیگر به این بخش درس گوش کنیم

مکالمه سوم

A:这是我的名片

B:谢谢。

A:好久不见,你好吗?

B:挺好的。谢谢(تمام)

چن – خیلی خوب، آخرین بخش از درس امروز ما را شنیدید. قبل از پخش گفتگوی متن کامل در امروز به جملات یادشده امشب را مرور میکنیم ، خواهش میکنم آقای تبریزی你好

تبریزی – 你好

چن – اسمتون چی است؟ 你叫什么名字

تبریزی – 你叫什么名字?

چن – هنگامی که کارت ویزیت را مبادله میکنیم، باید بگوییم، 这是我的名片

تبریزی – 这是我的名片

چن – "پارسال دوست امسال آشنا" به زبان چینی این است 好久不见

تبریزی – 好久不见

چن – حالا درس کامل امشب را تکرار میکنیم .

مکالمه اول

A: 你好

B: 你好

A: 您好

B: 您好

مکالمه دوم

A: 你叫什么名字?

B: 我叫王龙

A:你叫什么名字?

B:刘陆

مکالمه سوم

A:这是我的名片

B:谢谢。

A:好久不见,你好吗?

B:挺好的。

چن – خوب، درس امشب را شنیدید. توجه کنید ما در آینده در هر برنامه یک موضوع از دانستنیهای فرهنگی چینی را برای شنوندگان معرفی خواهیم کرد.

تبریزی – امروز چه دانستنی را داریم ؟

چن – شما متوجه شده اید که بعضی ها در احوال پرسی میگویند "您好"، پس您好و 你好 فرق میکند، 你好درخطاب به همسن و یا همقطار شما مورد استفاده قرار میگیرد، اگر شما با یک سالخورده و یا مهمان محترم احوال پرسی میکنید، باید بگویید، 您好. 您 به معنی شما است، 你 به معنی تو است، 您 در خطاب محترمانه به یک نفر به کار میرود. در حقیقت، 您好رسمیتر است.

تبریزی – خیلی ممنونم ، درس امروز بسیار عالی است.

چن – قبل از پایان برنامه ، پرسشی مطرح میشود ، اگر جوابش میدانید، لطفاً آن جواب را به نشانی الکترونیکی ما ارسال کنید. per@cri.com.cn

per@cri.com.cn

تبریزی – سئوال ما این است ، پارسال دوست امسال آشنا به زبان چینی چه است؟

چن – خداحافظ 再见

تبریزی – 再见


نویسه بالا درج شده از http://persian.cri.cn/241/2009/05/12/1s96075.htm 

گزارش تخلف
بعدی